Antystres

Program szkolenia:

Geneza stresu:

Objawy stresu

Techniki radzenia sobie ze stresem:

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8 h