Budowanie marki

Program szkolenia:

Budowanie marki aspekty ogólne

Innowacyjność w budowaniu marki

Cykl rozwoju marki

Konkurencja

Sytuacje trudne

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h