Profesjonalna obsługa klienta

Program:

Podstawowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej:

Etapy nawiązywania kontaktu z klientem:

Psychologiczne aspekty kontaktu z klientem:

Podstawowe zasady profesjonalnej i efektywnej obsługi klienta:

Zachowanie w sytuacjach wyjątkowych:

Metody szkoleniowe:

2 dni szkolenia, 16 h