Przedstawiciel Handlowy:

Rola i zadania przedstawiciela handlowego

Podstawowe techniki sprzedaży:

Komunikacja w sprzedaży:

Współpraca z trudnymi klientami:

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h