Savoir-vivre w biznesie

Program szkolenia:

Etykieta w biznesie

Korespondencja i kontakt telefoniczny

Kreowanie własnego wizerunku

Formy spotkań biznesowych

Ćwiczenia

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8h