Skuteczny marketing – nowe media

Program:

Mechanizmy zachowania internautów

Strategie marketingowe

Reklama internetowa

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h