Telefoniczna obsługa klienta

Program:

Nawiązanie kontaktu

Komunikacja werbalna/niewerbalna w kontakcie telefonicznym – praca głosem

Rodzaje rozmów telefonicznych

Elementy rozmowy z klientem:

Radzenie sobie z obiekcjami

Perswazja w rozmowie telefonicznej

Metody szkoleniowe:

1 dzień szkolenia, 8 godzin