Umiejętności negocjacyjne

Program:

Negocjacje

Strategie negocjacji

Negocjacje twarde/ Negocjacje Miękkie

Techniki wywierania wpływu

Badanie strategii

Negocjacje eksperckie

Metody szkoleniowe:

2 dni szkolenia, 16 godzin