Wypalenie zawodowe

Program szkolenia:

Wypalenie zawodowe – zagadnienia ogólne

Techniki ochronne

Ćwiczenia

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8 h