Zarządzanie budżetem firmy

Program szkolenia:

Budżetowanie i kontrola kosztów

Zarządzanie kosztami

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 12 h