Zarządzanie czasem

Program szkolenia:

Analiza potrzeb

Planowanie w zarządzaniu czasem:

Świadoma inwestycja w czas:

Metody planowania

Proces zarządzania czasem

Metody szkoleniowe:

1 dzień szkolenia, 8 godzin