Zarządzanie projektem

Tworzenie zespołu:

Zarządzanie projektami

Zespół

Realizacja projektu

Projekt a planowanie

Nadzór i kontrola

Metody szkoleniowe:

2 dni szkolenia, 16 godzin