Zajęcia językowe dla seniorów

Zajęcia indywidualne:

Zajęcia grupowe: