Rozliczenia czasu pracy kierowców

Program szkolenia:

Metody szkoleniowe:

1 dzień, 4 h