Spedycja- aspekty prawne

Program:

Metody szkoleniowe:

2 dni szkolenia, 16h