Ochrona danych osobowych - aspekty prawne

Program szkolenia:

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8 h