Praktyka formułowania pism – prawo gospodarcze

Zagadnienia teoretyczne:

Zajęcia praktyczne:

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8 h