Praktyka pisania pism procesowych – Prawo Cywilne

Program szkolenia:

Zagadnienia teoretyczne:

Zagadnienia praktyczne:

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8 h