Praktyka pisania pism procesowych – Prawo karne

Zagadnienia teoretyczne:

Zajęcia praktyczne:

Metody szkoleniowe:

1 dniowe szkolenie, 8 h