Praktyka przebiegu rozprawy sądowej

Program szkolenia:

Aspekty teoretyczne

Aspekty praktyczne

Skuteczność na rozprawie

Wiele ciekawych ćwiczeń

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h