Prawo dla asystentek/sekretarek

Program szkolenia:

Pojęcia prawne

Źródła prawa

Prawo cywilne

Tajemnica korespondencji

Ochrona danych osobowych

Tajemnica handlowa

Zakaz konkurencji

Obrót dokumentacji

Odpowiedzialność pracowników

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h