Prawo dla menadżerów branży farmaceutycznej

Program szkolenia:

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h