Prawo dla oświaty

Program szkolenia:

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 12h