Prawo dla windykatorów terenowych oraz telefonicznych

Program szkolenia:

Metody szkoleniowe:

2 dniowe szkolenie, 16 h