Prawo zamówień publicznych (szkolenie i konsultacje!)

Program szkolenia:

Metody szkoleniowe:

Szkolenie 2 dniowe, 16h

Konsultacje indywidualne 20 h